اروپا دیگر نمی‌تواند دو دوزه‌بازی کند

0

موضع صریح دولت آمریکا درباره بازگشت تحریم‌هایی که طبق برجام قرار بود معلق شوند، راه دو دوزه‌بازی اروپایی‌ها را بست.

Excerpt from:
اروپا دیگر نمی‌تواند دو دوزه‌بازی کند

بدون نظر

لغو پاسخ