ارزش بازار سرمایه از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان گذشت

0

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه شورای معاونین وزارت اقتصاد که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ارزش بازار سرمایه کشور را هزار هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

Excerpt from:
ارزش بازار سرمایه از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان گذشت

بدون نظر

لغو پاسخ