احیاء سواحل مازندران با مساعدت ارگان های دریایی/لزوم همکاری نهادهای مختلف در توسعه گردشگری دریایی

0

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: سواحل استان مازندران وضعیت مناسبی ندارد از این رو لازم است با همکاری ارگان های دریایی و با هدف توسعه گردشگری دریایی، سواحل این استان احیاء شود.

Read More:
احیاء سواحل مازندران با مساعدت ارگان های دریایی/لزوم همکاری نهادهای مختلف در توسعه گردشگری دریایی

بدون نظر

لغو پاسخ