آنری به بحران موناکو تداوم بخشید+عکس

0

موناکو بعد از حضور آنری شرایط بحران‌زده را حادتر از گذشته می‌بیند.
Source: New feed

بدون نظر

لغو پاسخ