آغاز عرضه برنج در بورس کالا کاهش قیمت را به همراه دارد؟

26

رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به تنوع ارقام و قیمت برنج ایرانی بعید است که عرضه برنج در بورس بر کاهش قیمت این محصول تاثیر گذار باشد.

View post:
آغاز عرضه برنج در بورس کالا کاهش قیمت را به همراه دارد؟

بدون نظر

لغو پاسخ